Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Využití plavby lodí po Vltavě ve výuce na základních a středních školách

Do naší nabídky Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme zařadili nový seminář!

Tento seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP (Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), číslo akreditace MŠMT ČR: 14844/2015-1-575 

 
Cílová skupina: 
pedagogové základních škol vyučovacích předmětů: dějepis * výtvarná výchova – část dějiny umění * prvouka * občanská nauka * zeměpis 
 
pedagogové středních a středních odborných škol vyučovacích předmětů: historie * dějiny umění * architektura a urbanismus * cestovní ruch * průvodcovství * geografie * dopravní školy – historie dopravy, vodní doprava 
Na závěr obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT ČR
 
Vzdělávací cíl:
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům níže specifikované cílové skupiny nejnovější poznatky z vývoje našeho hlavního města Prahy, upozornit je na nové pohledy na výuku společenskovědních předmětů.
 
Program semináře:
 
V učebně TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2 formou přednášky:
 
BOZP - pravidla chování na lodi * nástup na loď, zasedací pořádek žáků * kdy je vhodné zařadit plavbu lodí jako školní exkurzi * historie pražské paroplavby * výklad na lodi o Praze
 
Vlastní plavba lodí po Vltavě (2 hodiny)
 
výklad o Praze z lodi
Vltava, plavební komora, regulace Vltavy, povodně na Vltavě
pražské mosty
pražské ostrovy
pražská nábřeží
 
Seminář vede: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
 
 
 
Aktuální termíny akce:
 
15. června 2017 od 13:00 - 17:15 hodin 
 
 
Přihlaste se ještě dnes!
 
Aktualizace: 10.2.2017 DK
 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře