Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Zdravotní pojištění studentů

Jste student? Víte, kdo za Vás platí zdravotní pojištění? Kdy vzniká studentům povinnost hradit si zdravotní pojištění z vlastních zdrojů?

Zdravotního pojištění se účastní každý. Někdo si ho hradí sám, jako třeba OSVČ, někomu ho hradí zaměstnavatel, ovšem existují i skupiny, kterým ho za určitých podmínek hradí stát. Jednou z těchto skupin jsou i nezaopatřené děti, tzn. i studenti. 

Český stát hradí zdravotní pojištění dětem do ukončení povinné školní docházky a dále také studentům, maximálně však do 26 let. Do této skupiny patří studenti navštěvující denní studium na středních, vysokých a vyšších odborných školách v České republice. Povinnost hradit si zdravotní pojištění sami vzniká naopak studentům dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia a studentům, kteří jsou zároveň OSVČ.

Každou změnu školy je potřeba hlásit zdravotní pojišťovně, a to do 8 dnů po uskutečněné změně. Pokud máte status studenta, máte právo na proplacení zdravotního pojištění státem, tuto skutečnost však musíte doložit – potvrzením o studiu.

Pozor by si také měli dát maturanti, kteří skládají „zkoušku dospělosti“ až po prázdninách, například v polovině září. Když tito studenti úspěšně maturitu složí, mají status studenta až do konce září, pokud však u zkoušky neuspějí, je jim k 1. září daného roku odebrán status studenta a oni musejí zpětně doplatit příslušné pojistné.

A jak je to v případě, kdy jste dokončili bakalářské studium a chystáte se na magisterské? Pokud jste na školu byli přijati, stát za vás pojištění odvede (maximálně však do 3. měsíců od měsíce, kdy jste ukončili bakalářské studium). Pokud jste se na školu nedostali, bude za vás stát hradit pojištění za měsíc, kdy jste ukončili bakalářské studium (červen) a i následný měsíc (červenec), pokud jste v té době nevykonávali výdělečnou činnost.

Pokud student neodevzdá potvrzení o studiu své zdravotní pojišťovně, může se stát, že k němu domů přijde exekuce kvůli dlužnému pojistnému a také hrozí nebezpečí pokuty až do výše 10 tisíc korun ze strany zdravotní pojišťovny za nenahlášení změny v pojištění do 8 pracovních dnů.

V případě absolventa, který se nepřihlásí z nějakého důvodu na úřad práce a ani jiným způsobem za něj neodvádí zdravotní pojištění stát, se takový absolvent stane tzv. osobou bez zdanitelných příjmů. Tudíž tuto skutečnost musí nahlásit své zdravotní pojišťovně a začne za sebe zdravotní pojištění platit sám, což činí pro rok 2015 celých 1 242 Kč měsíčně. Základem pro výpočet pojištění je minimální mzda, která je od ledna 2015 stanovena na výši 9200 Kč. 

 Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře