Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Zkoušky profesní kvalifikace - autorizace TYRKYS

Zkoušky profesní kvalifikace jsou současné době v oblasti cestovního ruchu nejvyšším typem zkoušky, který lze složit v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

Zkoušky profesní kvalifikace jsou současné době v oblasti cestovního ruchu nejvyšším typem zkoušky, který lze složit v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

Zkouška se skládá před autorizovanou osobou - TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o., zastoupenou PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou.

V případě, že úspěšně složíte zkoušku, obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je vytištěno na oficiálním dokumentu SEVT se státním vodoznakem a je opatřeno kulatým razítkem se státním znakem a podpisem autorizované osoby.

Osvědčení je veřejnou listinou, stejně jako např. školní vysvědčení, maturitní vysvědčení, občanský průkaz či rodný list. Toto osvědčení má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené - to znamená při všech příležitostech, kdy prokazujete svou kvalifikaci.

Pokud jde o uznávání odborných kvalifikací v zahraničí, je v současné době vytvářen tzv. Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework – EQF),  který usnadní mobilitu mezi zeměmi EU, neboť stanoví převodník mezi kvalifikačními soustavami členských států EU.
Na Vámi získaném osvědčení bude tento stupeň uveden.

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. , zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou je autorizovaná osoba pro tyto zkoušky Profesní kvalifikace

PK-65-021N   Průvodce cestovního ruchu

PK 65 028 N   Průvodce Prahou

PK 65-026 M  Místní zástupce cestovní kanceláře (delegát)

PK 65 030 M   Vedoucí zájezdu (termíny jsou vypisovány na vyžádání)

PK 65 027 M   Pracovník turistického informačního centra (termíny jsou vypisovány na vyžádání)

PK 65-029 N  Vedoucí pracovník turistického a informačního centra (termíny jsou vypisovány na vyžádání)

PK 65 -32 N   Samostatný pracovník cestovní kanceláře cestovní agentury

Jako přípravu ke zkoušce Vám doporučujeme naše přípravné kurzy. Některé z nich Vám, včetně zkoušky může uhradit Úřad práce.

Bližší informace o jednotlivých kurzech  naleznete v oddíle kurzy , na vyžádání Vám poštou zašleme náš tištěný katalog kurzů.

Pro další informace nám zavolejte na 224 916 485 nebo pište na kurzy@tyrkys.cz nebo nás navštivte osobně na naší adrese Na Moráni 5, 128 00 Praha 2 od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 hodin (červenec a srpen do 14:00 hodin)

  Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře