tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Kolik stojí studium na vysoké škole

Autor článku: Ing. Vladimír Šindelka
Zdroj : Finance.cz

Článek je uveřejněn se svolením autora

Hlásíte se na vysokou školu a nevíte, kolik peněz budete potřebovat? Nic se neděje. Obvolali jsme vysoké školy a zeptali se za vás, kolik peněz a za co budete muset během vašeho studia zaplatit na poplatcích.

Vysoké školy si každý rok podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách stanovují poplatky spojené se studiem. Jedná se především o poplatky za:
- podání přihlášky,
- studium dalšího studijního programu,
- delší studium,
- výuku pro cizince v anglickém jazyce, apod.

Obvolali jsme fakulty jednotlivých vysokých škol a sestavili pro vás přehled poplatků platných pro rok 2005.


Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
Poplatek za podání přihlášky
510 Kč (podání pouze písemné přihlášky ke studiu)
460 Kč (podání elektronické přihlášky ke studiu)
Poplatek za studium dalšího studijního programu
2 550 Kč/rok
Poplatek za delší studium (standardní doba zvětšená o 1 rok)
2 400 Kč/měsíc
Poplatek za výuku pro cizince (v anglickém jazyce)
5 000 USD/rok

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Poplatek za podání přihlášky
500 Kč (podání pouze písemné přihlášky ke studiu)
450 Kč (podání elektronické přihlášky ke studiu)
Poplatek za studium dalšího studijního programu
2.000 Kč za každý započatý rok studia (v bakalářském studijním programu)
2.550 Kč za každý započatý rok studia (v magisterském studijním programu)
Poplatek za delší studium (standardní doba zvětšená o 1 rok)
cca 2 500 Kč/měsíc
Poplatek za výuku pro cizince (v anglickém jazyce)
max. 7 000 euro/rok, - studenti z členských zemí EU mají tento poplatek odpuštěn

Univerzita Karlova v Praze (UK)
Poplatek za podání přihlášky
Lékařská fakulta (Ošetřovatelství-všeobecná sestra): Čj - 510 Kč
Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika): Čj - 500 Kč
Poplatek za studium dalšího studijního programu
Lékařská fakulta (Ošetřovatelství-všeobecná sestra): 2 550 Kč/rok
Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika): 1 200 Kč/rok
Poplatek za delší studium (standardní doba zvětšená o 1 rok)
Lékařská fakulta (Ošetřovatelství-všeobecná sestra): 29 500 Kč/rok
Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika): 36 000 Kč/rok
Poplatek za výuku pro cizince (v anglickém jazyce)
Lékařská fakulta (Ošetřovatelství-všeobecná sestra): 290 000 Kč/rok
Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika): 8 000 USD (Bc., Mgr.); 5 000 USD (Dr.)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU)
Poplatek za podání přihlášky
Provozně ekonomická fakulta (PEF)
380 Kč (podání pouze písemné přihlášky ke studiu)
330 Kč (podání elektronické přihlášky ke studiu)
Poplatek za studium dalšího studijního programu
Provozně ekonomická fakulta (PEF)
- jen poplatek za podání přihlášky na další studijní program
Poplatek za delší studium (standardní doba zvětšená o 1 rok)
Provozně ekonomická fakulta (PEF)
0 Kč/první rok (cca 600 Kč/druhý rok)
Poplatek za výuku pro cizince (v anglickém jazyce)
Provozně ekonomická fakulta (PEF)
cca 3 000 Kč/rok

Masarykova univerzita v Brně (MU)
Poplatek za podání přihlášky
Právnická fakulta
500 Kč (podání pouze písemné přihlášky ke studiu)
400 Kč (podání elektronické přihlášky ke studiu)
Poplatek za studium dalšího studijního programu
Právnická fakulta
- jen poplatek za podání přihlášky na další studijní program
Poplatek za delší studium (standardní doba zvětšená o 1 rok)
Právnická fakulta
20 400 Kč/první rok
Poplatek za výuku pro cizince (v anglickém jazyce)
Právnická fakulta
- neposkytují
FinTrik na závěr

Pokud obdržíte doklad na zaplacení některého z poplatků za studium a momentálně nemáte požadovanou hotovost, máme pro vás tip. Podejte si žádost o prominutí, žádost o snížení poplatku nebo alespoň žádost o odklad termínu splatnosti poplatku. V případě, že se budete v žádosti odvolávat na zdravotní nebo sociální důvody, máte povinnost vše řádně doložit. Tuto žádost pak musíte fakultě doručit nejpozději 60 dnů před termínem splatnosti poplatku.

Zdroj: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Vysoká škola ekonomická v Praze; České vysoké učení technické v Praze; Univerzita Karlova v Praze; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Masarykova univerzita v Brně

   
 

O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

   

Aktuality, různé ........
Jak jsem se nestala průvodkyní
Literatura pro prův.reg.Praha
Jarní prázdniny
Kniha Průvodcovské momentky
Jak se správně píše ?
Informatika v cestovním ruchu
Orgány Evropské unie
Sv. Valentýn
Máte dárek na Valentýna ?
Daňové povinnosti v lednu
Do Národního muzea zadarmo ?
Desatero MZV na cesty do ciziny
19. a 20. února -Holiday World
daně a danová soustava
Co o nás ví svět ?
Památník Jana Palacha
Symbolika českého státu
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Cow Parade

Znáte Máslovice ?
Zdravotní pojišťovny a pojištění
Zákon o zaměstnanosti a průvodci
6. vláda ČR
Sv. Václav pod lešením
Fotografování na Pražském hradě
Nová pokladna na Pražském hradě
Evropská norma, pojmy
Jak se rozšiřovala EU
Zajímavosti o zemích EU
Jak cestovat po EU
EU v číslech
Doklady a EU

   
     

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com