Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jaké jsou konkrétní formy práce průvodce - kde vlastně může průvodce pracovat.

Na práci průvodce je krásná její rozmanitost. Je nepřeberné množství činností, které může průvodce vykonávat. Každý si může vybrat podle svých jazykových znalostí, časových možností a také zájmů.

Na práci průvodce je krásná její rozmanitost. Je nepřeberné množství činností, které může průvodce vykonávat. Každý si může vybrat podle svých jazykových znalostí, časových možností a také zájmů.

Průvodce v objektu, tzv. objektový průvodce

V souvislosti s prováděním v  objektu si nejčastěji představíme průvodce a průvodkyně v památkovém objektu, tedy na hradech a zámcích. Tato práce je více méně sezónního charakteru, protože mnoho hradů a zámků je v zimě uzavřeno. Průvodcovskou činnost na hradech a zámcích mohou vykonávat i studenti a členy průvodcovského sboru si nejčastěji vybírá správce objektu.
 
Průvodce v  objektu může být i průvodce v odborném muzeu, galerii, ale i například v botanické nebo zoologické zahradě. Tito průvodci jsou často odborníky ve svém oboru (např. v Národní galerii historikové umění). Průvodci v botanické či zoologické zahradě podávají odborný výklad o expozici nebo vedou tzv. komentované prohlídky.
 
Technický průvodce transferů
Transfer v cestovním ruchu znamená doprava klienta z bodu A do bodu B – nejčastěji například z letiště do hotelu. Technický průvodce transferů očekává klienta na letišti s cedulkou se jménem klienta, uvítá ho, ukáže mu místo v dopravním prostředku na transfer (autobusu, minibusu nebo automobilu) a doprovází do ubytovacího hotelu, kde mu pomůže při tzv. check  in – tedy při průběhu ubytování v recepci. Práce technického průvodce transferů (někdy také nazýváno asistence při příletu) je vhodná pro méně zkušené a začínající průvodce cestovního ruchu.
 
Průvodce okružních jízd – prohlídek města
Průvodce, který poskytuje odborný výklad při prohlídkách měst a městských památkových rezervací musí mít hluboké znalosti o prohlíženém místě. Okružní jízdy, které probíhají v dopravním prostředku (autobus, minibus, osobní automobil) jsou omezeny dopravními možnostmi prohlíženého místa. Z důvodů dopravní situace (například zákaz vjezdu zájezdových autokarů do historického centra města) bývá prohlídka kombinovaná (dopravní prostředek + pěšky) nebo pěší.

Nejčastěji si představíme specializovaného průvodce Prahou někdy také nazývaného průvodce pro region Praha.
 
Průvodce Prahou skládá speciální zkoušku, kde prokazuje své znalosti z historie, dějin umění, kulturně historického místopisu Prahy a další odborné znalosti v souladu s kvalifikačním standardem zkoušky profesní kvalifikace PK 65 -028-N Průvodce Prahou. Jednoduše řečeno průvodce Prahou musí znát Prahu velmi dobře, aby mohl turistům vše ukázat.
Prohlídku města lze uspořádat v každém zajímavém místě – nejznámější jsou prohlídky Karlových Varů, Mariánských lázní, Kutné Hory, Plzně, Českého Krumlova, Olomouce, Brna atd.
Výhodou prohlídek města je, že je často provádí místní – lokální průvodce. Místními průvodci mohou být i lidé, kteří mají omezené časové možnosti (studenti, senioři, maminky atd.)
 
Průvodce poznávacího zájezdu
Průvodce poznávacího zájezdu doprovází turisty na jejich cestách – například 9 denní poznávací zájezd po Itálii nebo 3 denní poznávací zájezd do Středních Čech. Průvodce poznávacího zájezdu poskytuje turistům administrativně technickou pomoc v průběhu zájezdu (stará se, aby vše probíhalo v souladu s programem cestovní kanceláře) a současně poskytuje odborný výklad po trase a navštívených místech v souladu s programem zájezdu. Průvodce poznávacího zájezdu (průvodce cestovního ruchu) často spolupracuje s místními a objektovými průvodci
 
Průvodce pobytového zájezdu.
Role průvodce pobytového zájezdu se pomalu vytrácí, protože je nahrazována profesionální službou tzv. delegáta – místního zástupce cestovní kanceláře. Delegát poskytuje cestujícím praktickou pomoc a vyřizuje administrativní záležitosti – jednoduše řečeno „stará se o klienty a pomáhá jim“.
 
Průvodci specializovaných akcí
Průvodci specializovaných akcí – například kongresové turistiky. V tomto případě jsou na průvodce kladeny vysoké nároky nejen na jeho odborné i jazykové znalosti, ale i na znalost společenského chování. Průvodci kongresových a specializovaných akcí bývají již zkušenější průvodci, často se specializací v daném oboru.
 
 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře