Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

S občanským průkazem do více států

21. června 2013 vešel v platnost zákon č. 159/2013 Sb. o cestovních dokladech. Občané České republiky mohou od tohoto data cestovat do více států pouze s platným občanským průkazem.

Zákon č. 159/2013 Sb. mění zákon 329/1999 Sb. o cestovních dokladech. Ve Sbírce zákonů vyšlo zároveň i Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem – č. 166/2013 Sb.

Občané České republiky nyní mohou cestovat pouze s občanským průkazem také do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské republiky, Makedonské republiky a Srbské republiky.

Občanský průkaz musí být platný po celou dobu pobytu v cizině a nesmí mít ustřižený roh (např. z důvodu změny bydliště, sňatku atp.) 

Pokud cestují děti, je třeba, aby každé dítě mělo vlastní cestovní doklad. U dětí je třeba pamatovat na skutečnost, že cestovní pas je neplatný v momentu, kdy držítel dokladu výrazně změní svou podobu. Roční dítě vypadá na fotografii zcela jinak než např. čtyřleté.

I přes výše uvedené sdělení se doporučuje cestovat s cestovním pasem. Jedině cestovní pas je mezinárodní dokument přeložený do cizího jazyka. Při cestě s občanským průkazem by mohlo dojít k obtížím, pokud by např. místní policista neznalý dané informace a českého občanského průkazu, odmítl tento dokument uznat.´
Z toho plyne, že "zákon je zákon", ale "pas je pas" a záleží jen na každém z nás, jak se rozhodne.

Průvodci se často setkávají se situací, že k odjezdu zájezdu se dostaví klient, který má neplatný cestovní doklad. Před zakoupením zájezdu doporučujeme zkontrolovat dobu platnosti cestovního dokladu. Držitelé cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji má právo požádat o ověření funkčnosti nosiče dat. 
V případě, že občan neodcestuje z důvodu neplatnosti cestovmích dokladů, tak mu zájezd propadne a nemá nárok na náhradu škody. 

Při cestě do zemí mimo Evropskou unii je třeba si ověřit, zda pro vstup do dané země jsou vyžadovány další podmínky jako například:

  • Zda je pro vstup do země třeba vízum. V případě, že s daným státem uzavřena bezvízová dohoda, je obvykle snatoveno, po jakou dobu a jaké cestovní doklady se lze v dané pobývat. 
  • Zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území. 

Důvody neplatnosti cestovního dokladu:

  • doba platnosti dokladu skončila
  • byla nahášena ztráta nebo odcizení cestovního dokladu 
  • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení - platí pro případ uzavření sňatku
  • pozbytím státního občanství
  • cestovní doklad je poškozený 
  • obsahuje nesprávné údaje (např. změna jména)
  • držitel dokladu změnil svou podobu

 Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře