Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

S občanským průkazem do více států

Občané České republiky mohou do celé řady zemí cestovat pouze s občanským průkazem. Kam to je a jaká pravidla platí?

Seznam států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem, je zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 288/2016 Sdělením Ministerstva zahraničních věcí ze dne 25. srpna 2016.

Občané České republiky mohou s občanským průkazem v tuto chvíli cestovat do těchto zemí: 

 • Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
 • Islandu
 • Norska
 • Lichtenštejnska
 • Švýcarska
 • Albánské republiky
 • Bosny a Hercegoviny
 • Černé Hory
 • Makedonské republiky
 • Srbské republiky
 • Gruzie

V případě tranzitu přes třetí stát je nutno si prověřit, jestli není nutné v daném případě použít cestovní pas. Stejně tak se doporučuje si před každou cestou výše uvedené informace ověřit na stránkách Ministerstva zahraničních věcí v oddíle cestujeme, protože může dojít ke změně. 

Občanský průkaz musí být platný po celou dobu pobytu v cizině a nesmí mít ustřižený roh (např. z důvodu změny bydliště, sňatku atp.) 

Pokud cestují děti, je třeba, aby každé dítě mělo vlastní cestovní doklad. U dětí je třeba pamatovat na skutečnost, že cestovní pas je neplatný v momentu, kdy držítel dokladu výrazně změní svou podobu. Roční dítě vypadá na fotografii zcela jinak než např. čtyřleté.

I přes výše uvedené sdělení se  doporučuje cestovat s cestovním pasem. Jedině cestovní pas je mezinárodní dokument přeložený do cizího jazyka. Při cestě s občanským průkazem by mohlo dojít k obtížím, pokud by např. místní policista neznalý dané informace a českého občanského průkazu, odmítl tento dokument uznat.´
Z toho plyne, že "zákon je zákon", ale "pas je pas" a záleží jen na každém z nás, jak se rozhodne.

 • Průvodci se často setkávají se situací, že k odjezdu zájezdu se dostaví klient, který má neplatný cestovní doklad.
 • Před zakoupením zájezdu doporučujeme zkontrolovat dobu platnosti cestovního dokladu.
 • V případě, že občan neodcestuje z důvodu neplatnosti cestovmích dokladů, tak mu zájezd propadne a nemá nárok na náhradu škody. 

Při cestě do zemí mimo Evropskou unii je třeba si ověřit, zda pro vstup do dané země jsou vyžadovány další podmínky jako například:

 • Zda je pro vstup do země třeba vízum. V případě, že s daným státem uzavřena bezvízová dohoda, je obvykle snatoveno, po jakou dobu a jaké cestovní doklady se lze v dané pobývat. 
 • Zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území. 

Stejně tak nesmíme zapomenout, že celá řada zemí stále ještě aplikuje tzv. proticovidová opatření a může požadovat potvrzení o očkování nebo platný test, stejně tak bývá různě upraveno nošení/nenošení roušek. Na to vše je třeba se před cestou informovat. 

Důvody neplatnosti cestovního dokladu:

 • doba platnosti dokladu skončila
 • byla nahášena ztráta nebo odcizení cestovního dokladu 
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení - platí pro případ uzavření sňatku
 • pozbytím státního občanství
 • cestovní doklad je poškozený 
 • obsahuje nesprávné údaje (např. změna jména)
 • držitel dokladu změnil svou podobu

Text: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
Zdroj: www.mzv.cz 

Aktualizace 07.2.2023  JKM
 

Myslete na své cestovní doklady včas a informujte se ve Vaší cestovní kanceláři, co vše potřebujete k prožití spokojené dovolené. 

Přečtěte si také:

 

 • Telefonujte  na 602 204 123
 • Pište na kurzy@tyrkys.cz,
 • Osobní návštěva - sjednejte si schůzku - Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře