tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Vstupné na Pražském hradě a prohlídkové okruhy v r. 2005

Zdroj: Pražský hrad

Návštěvnické okruhy (druh vstupenky)

Okruh A: (katedrála sv. Víta včetně věže, Starý královský palác včetně expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Prašná věž, Zlatá ulička/Daliborka)
Okruh B: (katedrála sv. Víta vč. věže, Starý královský palác, Zlatá ulička/Daliborka)
Okruh C: (Zlatá ulička/Daliborka)
Okruh D: (bazilika sv. Jiří)

Vstupné do historických objektů Pražského hradu

Okruh
Plné vstupné
Zlevněný vstup
Rodinná vstupenka
Okruh A
350 Kč
175 Kč
520 Kč
Okruh B
220 Kč
110 Kč
330 Kč
Okruh C
50 Kč
50 Kč
100 Kč
Okruh D
50 Kč
50 Kč
100 Kč

Slevy vstupného (po předložení platného průkazu)
- mládež od 6 do 16 let a studenti středních škol
- posluchači vysokých škol
- rodina (nejméně 1 dítě a max. 2 dospělé osoby)
- vojáci základní služby do hodnosti četaře armády ČR
- invalidé
- senioři starší 65 let
- odborní pracovníci galerií, muzeí a památkových institucí


Volný vstup
-
děti do 6 let
-žáci základních škol ČR s pedagogickým doprovodem
-skupiny organizací dětí a mládeže ČR v doprovodu vedoucích
-držitelé průkazu ZTP

Vstupenky jsou platné jeden den.


Bezbariérové vstupy:
Katedrála sv. Víta (hlavní vchod)
Starý královský palác - vstup do Vladislavského sálu (zvedací plošina)
Bazilika sv. Jiří (hlavní vchod)
Míčovna
Císařská konírna
Rudolfova galerie a Španělský sál ze Široké chodby
Obrazárna Pražského hradu
Zahrady Pražského hradu
WC u chrámu sv. Víta

Držitelům průkazu ZTP je umožněna bezplatná prohlídka objektů Pražského hradu.

   
 

O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

   

Aktuality, různé ........
Sám na Sahaře
Kolik stojí studium na VŠ ?
Jak jsem se nestala průvodkyní
Literatura pro prův.reg.Praha
Jarní prázdniny
Kniha Průvodcovské momentky
Jak se správně píše ?
Informatika v cestovním ruchu
Orgány Evropské unie
Sv. Valentýn
Máte dárek na Valentýna ?
Daňové povinnosti v lednu
Do Národního muzea zadarmo ?
Desatero MZV na cesty do ciziny
19. a 20. února -Holiday World
daně a danová soustava
Co o nás ví svět ?
Památník Jana Palacha
Symbolika českého státu
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Cow Parade

Znáte Máslovice ?
Zdravotní pojišťovny a pojištění
Zákon o zaměstnanosti a průvodci
6. vláda ČR
Sv. Václav pod lešením
Fotografování na Pražském hradě
Nová pokladna na Pražském hradě
Evropská norma, pojmy
Jak se rozšiřovala EU
Zajímavosti o zemích EU
Jak cestovat po EU
EU v číslech
Doklady a EU

   

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com