telefon : 224 917 908
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro reg.Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V BRNĚ

kontakt: Zelný trh 6, 659 37 Brno, tel: 542 321 205, www.mzm.cz
autor : Lucie Zahradníčková, programové oddělení MZM

SOUČASNÉ EXPOZIČNÍ PROSTORY

Založení Moravského zemského muzea v roce 1817 spadá do doby, kdy raně liberální zásady osvícenského myšlení přinesly uvolnění v duchovní, hospodářské a společenské oblasti. Podnítily zájem šlechty, nespokojené s agrárními reformami, centralizací se ztrátou téměř výlučného postavení v tvorbě a přijímání kulturních hodnot.

Tehdejší stav rozvoje vědy však podstatně omezoval realizaci často ambiciózních projektů. Vědecké zkoumání se např. nemohlo opřít o poznatky získané studiem ucelených kolekcí, dokumentujících přírodu, historii a kulturu. A tak na počátku 19. století vznikají v habsburské monarchii nové vědecké instituce - muzea.

Snad také proto císař František I. dne 29.7. 1817 souhlasil se vznikem instituce, která by nesla jeho jméno (totiž Františkovo muzeum). Tehdy netušil jistě ani on, ani "otcové zakladatelé" Hugo František starohrabě Salm, Josef hrabě Auersperg či Bedřich Antonín hrabě Mitrovský, jakého rozvoje se - přes všechny problémy, jež přinášel čas - vzniknuvší instituce dočká. Snad nebude na škodu uskutečnit pomyslnou procházku po současných zpřístupněných objektech Moravského zemského muzea (MZM) a ukázat tak potencionálním zájemcům o shlédnutí nejrůznějších expozic, co mohou od ústavu, v jehož depozitářích je uloženo více než 6 milionů sbírkových předmětů, očekávat.

V současné době spravuje Moravské zemské muzeum 9 objektů, v nichž jsou umístěny sbírkové předměty , stálé expozice či krátkodobé výstavy přístupné veřejnosti.

Nejstarší součástí MZM je tzv. Biskupský dvůr,(Muzejní ul. 1-3, Brno,vstup ze Zelného trhu nebo z Kapucínského náměstí) získaný od olomouckého arcibiskupství krátce po vzniku muzea v roce 1818. První sbírkové celky zde byly po nutných opravách vystaveny roku 1820. V současné době lze v tomto komplexu budov, jehož gotické jádro překrývá renesanční úprava s arkýři, najít zoologickou expozici Fauna Moravy s rozměrnými a věrohodně působícími dioramaty. Návštěvníci zajisté ocení i tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. Numismatická expozice Dějiny peněz na Moravě pak v souborném přehledu ukazuje funkci peněz v životě společnosti a dokumentuje vývoj platidel od nejstarších dob až po 20. století. Na ni úzce navazuje expozice Moravské medailérství, která přibližuje vývoj tohoto umění na území Moravy. Ve výstavních prostorách – tzv. Mramorových sálech se konají krátkodobé výstavy.
Otevírací doba: úterý – sobota 9 – 17 hodin, tel:542 321 205 kl. 282

Centrem činnosti MZM je v současnosti Dietrichsteinský palác (Zelný trh 8, Brno) vybudovaný v druhém desetiletí 17. století jako místodržitelské sídlo pro kardinála Dietrichsteina. V dvacátých letech 18. století byl přestavěn do vrcholně barokní podoby. Nyní se v něm nacházejí expozice Pravěk Moravy, podávající přehled vývoje osídlení od prvního výskytu člověka do období před příchodem Slovanů, expozice Velká Morava, dokumentující vývoj slovanského osídlení v rozmezí 6.-10. století a expozice Morava ve středověku, charakterizující změny na tomto území po zániku Velkomoravské říše a obsahující dále základní charakteristiku období 14.-15. století. Přírodních věd se týká mineralogicko-petrografická expozice Svět nerostů, v níž lze obdivovat nerostné bohatství Moravy a Slezska a dále paleontologická expozice Zaniklý život na Moravě dokumentující vývoj během trvání jednotlivých geologických ér. I zde se pořádají výstavy krátkodobého charakteru.
Tady se také nachází Dětské muzeum, které působí při MZM od roku 1992 jako specializované pracoviště, zaměřené na tvorbu interaktivních výstav a programů pro děti a mládež. Jako první a dosud jediné dětské muzeum v ČR si v krátkém čase získalo popularitu u dětí, pedagogů, dospělé veřejnosti i odborníků. Výstavy a programy jsou koncipovány tak, aby je mohly navštěvovat i děti nevidomé a tělesně postižené. A protože chce být opravdu muzeem pro děti a hravé návštěvníky, doplňuje všechny své výstavy řadou předmětů, se kterými mohou návštěvníci manipulovat a hrát si. Dlouhou tradici mají také sobotní programy, kterým jsou věnována sobotní dopoledne, rozvíjejí a doplňují formou hravého poznávání nebo výtvarných dílen témata výstav, které si mohou děti v MZM prohlédnout.
Otevírací doba: úterý – sobota 9 – 17 hodin, tel: 542 321 205 kl.280

Další význačnou budovou, kterou spravuje MZM, je Palác šlechtičen (Kobližná 1, Brno). Pochází ze 70. let 17. století a jeho součástí je i kaple se zajímavými pozdně barokními freskami. Palác původně sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických dívek. Brzy bude v Paláci šlechtičen otevřena nová expozice Obrázky ze života vesnice, tradiční kultura na Moravě, v současné době se zde konají výstavy etnografického charakteru.
Otevírací doba: úterý – sobota 9 – 17 hodin, tel: 542 422 361

Moderním muzejním objektem je bezesporu Pavilon Anthropos v Pisáreckém parku v Brně, který navázal na práci prof. Karla Absolona z období I. republiky. S jeho stavbou se začalo roku 1958, o čtyři léta později zde mohli návštěvníci spatřit první výstavu. Expozice O původu a vývoji člověka a počátcích jeho kultury pak s různými obměnami lákala návštěvníky až do roku 2002. V letech 2003 – 20025 byla provedena generální rekonstrukce pavilonu a byly zahájeny přípravy na vybudování nových expozic Příběh lidského rodu a Morava pravěkých lovců. Od října 2005 zde budou zpřístupněny i krátkodobé výstavy.
Otevírací doba: úterý – neděle 8.30 – 17 hodin, tel: 543 212 415

Památník Leoše Janáčka Domek na Smetanově ulici č.14 v Brně zase připomíná období, kdy v něm v letech 1910-1928 bydlel světoznámý skladatel Leoš Janáček, svého času ředitel brněnské varhanické školy. Od roku 1956 je v něm Památník Leoše Janáčka, představující veřejnosti původní Janáčkovu pracovnu s klavírem a také expozice O životě a díle Leoše Janáčka.
Otevírací doba: pondělí – pátek 8-12 a 13 – 16 hodin, tel: 541 212 811

Mendelianu (Údolní 39, Brno – budova Kanceláře veřejného ochránce práv) je od roku 2002 pro veřejnost otevřená dlouhodobá výstava Kód pro rozmanitost životů, která vysvětluje světoznámou práci zakladatele moderní genetiky Johana Gregora Mendela. Na zahrádce před Mendelianem se mohou návštěvníci na vlastní oči seznámit s rostlinami, se kterými J.G. Mendel experimentoval.
Otevírací doba: pondělí – pátek 8 – 16 hodin, tel: 542 216 216

MZM však spravuje i tři mimobrněnské návštěvníkům otevřené objekty. Patří mezi ně Starý zámek v Jevišovicích u Znojma, který vznikl na místě hradu postaveného v polovině 15. století na pravém břehu řeky Jevišovky. Objekt, přeměněný na šlechtické renesanční sídlo, byl roku 1980 péčí MZM adaptován a v současné době je v něm k shlédnutí expozice Historický vývoj Jevišovicka, zpřístupněný depozitář lidového nábytku, stálá výstava historických hudebních nástrojů a dlouhodobá výstava Umění skalních maleb.
Otevírací doba: květen a září sobota a neděle 10 – 12 a 14 – 16 hodin, ve všední dny otevřeno na základě dohody., červen – srpen úterý – pátek 9 – 14 hodin, sobota neděle 9 – 12 a 14 – 16 hodin, tel: 515 213 141

Také zámek v Budišově u Třebíče, přebudovaný do renesanční podoby v 70. letech 16. století, může nabídnout mnoho zajímavých exponátů. MZM jej spravuje od roku 1974 a v současnosti je v něm zpřístupněn depozitář zoologického oddělení, prezentující rozsáhlou sbírku exotických i tuzemských ptáků, savců, ryb a obojživelníků, kterou doplňují trofeje z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady.
Otevírací doba: květen – září úterý – pátek 8 – 13 hodin, sobota neděle 9 – 12 a 14 – 17 hodin, tel: 568 875 198

Památník Bible kralické otevřený v roce 1969 v Kralicích nad Oslavou u Třebíče, skýtá vzácnou možnost seznámit se s historií tajné českobratrské tiskárny, jež zde působila v letech 1578-1620. Návštěvníci si zde mohou prohlédnou expozici Dílo tiskařů Jednoty bratrské, jejíž součástí je i známá tzv. Bible kralická.
Otevírací doba:duben – září úterý – pátek 8 – 16 hodin, sobota a neděle 8 – 17 hodin, říjen – březen úterý – neděle 8 – 15 hodin, tel: 568 643 619


Zápis do kurzů průvodců zahájen ! 

Pořádáme kurzy a zkoušky cestovního ruchu, kurzy a zkoušky pro průvodce Prahou, kurzy pro pracovníky cestovních kanceláří, hotelů a informačních center. Konáme rekvalifikační a doškolovací kurzy. Připravíme školení přesně dle Vašich požadavků.

 


O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce


Aktuality, různé ........
Vybraná muzea voskových figur
Muzeum romské kultury
Nejslavnější Francouz ?
Zámek Sychrov
Muzeum obuvi Zlín
Expozice Národní galerie

Pobyták na Krku
Každý turista se v Praze optá
Pražský hrad - Zlatá ulička
Památky UNESCO na Vysočině
Památky UNESCO
Vybraná muzea aut a motocyklů
Muzeum klobouků
Pozvánka na Vysočinu
Zámek Hořovice
Ekonomika CR
Veduta jako historický pramen
Nečekaná noční návštěva
Umíte prohrávat ?
České muzeum stříbra
Židovské muzeum 2005
Druhy časů
Jak vybrat správný jazykový kurz
Něco z historie Bratislavy
Jak získat Živnostenský list
Ilegální přechod hranic
Jel Jaromír do ciziny
Příběh mrazivé sobotní noci v Hidasnémeti
Literatura pro prův.reg.Praha
Jak se správně píše ?
Zákon o zaměstnanosti a průvodci

Praha - archiv článků
Česká republika - archiv článků
Evropská unie - archiv článků
Archiv článků - různé

 
   
Holiday Tour - chalupy, chaty, priváty, rekreace, dovolená
     
           
 
Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com
Publikování nebo další šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.